Sprawy z zakresu błędów medycznych 

Adwokat Wiktoria Domaradzka posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych związanych z błędami medycznymi/lekarskimi, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu sądowym. Oferuje przy tym profesjonalną i kompleksową pomoc w procesie mediacji, postępowaniu dyscyplinarnym, oraz postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, będących następstwem błędów medycznych. W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi medyczne, analiza dokumentacji dokonywana jest nie tylko przez adwokat Domaradzką, ale także lekarzy specjalistów, na stałe współpracujących z Kancelarią. 

Ważną częścią działalności adwokat Domaradzkiej jest prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Szkolenia adresowane są w szczególności do podmiotów leczniczych oraz lekarzy, pielęgniarek i położnych – zarówno tych świadczących usługi opieki zdrowotnej w ramach umów o pracę, cywilno-prawnych, kontraktów menadżerskich, czy prowadzących działalność gospodarczą. 

Sprawy z zakresu błędów medycznych 

Adwokat Wiktoria Domaradzka posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych związanych z błędami medycznymi/lekarskimi, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu sądowym. Oferuje przy tym profesjonalną i kompleksową pomoc w procesie mediacji, postępowaniu dyscyplinarnym, oraz postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, będących następstwem błędów medycznych. W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi medyczne, analiza dokumentacji dokonywana jest nie tylko przez adwokat Domaradzką, ale także lekarzy specjalistów, na stałe współpracujących z Kancelarią. 

Ważną częścią działalności adwokat Domaradzkiej jest prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Szkolenia adresowane są w szczególności do podmiotów leczniczych oraz lekarzy, pielęgniarek i położnych – zarówno tych świadczących usługi opieki zdrowotnej w ramach umów o pracę, cywilno-prawnych, kontraktów menadżerskich, czy prowadzących działalność gospodarczą.